Nath na Seachtaine 2017-18

Cé acu is fearr leat? Is fearr liom…

Which do you prefer? I prefer …

 

Is é an spórt is fearr liom ná…

The sport I prefer is…

 

Ar bhain tú taitneamh as…? Bhain/Níor bhain mé taitneamh as…

Did you enjoy? Yes I did enjoy /No I did not enjoy…

 

Conas atá tú? Tá/Níl mé go maith.

How are you? I’m good/not good.

 

Go n-éirí an bóthar leat.

May you succeed on the road – Best of luck

 

Cad atá i do bhosca lóin? Tá ….. i mo bhosca lóin.

What is in your lunch box? …….. in my lunch box.

 

An bhfaca tú…? Chonaic mé/Ní fhaca mé…..

Did you see…  I saw … / I did not see ….

 

An bhfuil ….. ar an ……?

Níl ….. ar an ……..

Tá ….. ar an ……..

 

Is …. on the ….?

No …. on the …..

Yes …. on the …..

 

Tá tart orm.

I am thirsty.

 

Tá brón orm.

I am sad.

 

An féidir leat…?

Is/Ní Féidir liom…

Can you …?

I can/I cannot

 

Rinne mé dearmad ….

I forgot…

 

Tá ocras orm.

I am hungry

download 1


Notifications

Calendar

Nothing from January 22, 2019 to February 21, 2019.

Star Of The Sea
Boys National School,
Sandymount,
Dublin 4.
Roll No.: 15995L

p : 01-6686394
f : 01-6606678
e : office@starofthesea.ie