Nath na Seachtaine 2017-18

IMG_2665

Cé acu is fearr leat? Is fearr liom…

Which do you prefer? I prefer …

 

Is é an spórt is fearr liom ná…

The sport I prefer is…

 

Ar bhain tú taitneamh as…? Bhain/Níor bhain mé taitneamh as…

Did you enjoy? Yes I did enjoy /No I did not enjoy…

 

Conas atá tú? Tá/Níl mé go maith.

How are you? I’m good/not good.

 

Go n-éirí an bóthar leat.

May you succeed on the road – Best of luck

 

Cad atá i do bhosca lóin? Tá ….. i mo bhosca lóin.

What is in your lunch box? …….. in my lunch box.

 

An bhfaca tú…? Chonaic mé/Ní fhaca mé…..

Did you see…  I saw … / I did not see ….

 

An bhfuil ….. ar an ……?

Níl ….. ar an ……..

Tá ….. ar an ……..

 

Is …. on the ….?

No …. on the …..

Yes …. on the …..

 

Tá tart orm.

I am thirsty.

download 1


Notifications

Calendar

 • Neil Dowling - Drum Workshop

  January 30, 2018 - January 31, 2018

  See more details

 • Neil Dowling - Drum Workshop

  January 31, 2018 - February 1, 2018

  See more details

 • Internet Safety Talk - 4th,5th & 6th Class

  February 7, 2018 - February 8, 2018

  See more details

 • Whole School Closure - Primary Language Curriculum Day

  February 19, 2018 - February 20, 2018

  See more details

Star Of The Sea
Boys National School,
Sandymount,
Dublin 4.
Roll No.: 15995L

p : 01-6686394
f : 01-6606678
e : office@starofthesea.ie